Dụng cụ kẹp cổ chai nước, treo đủng quần hay ba lô, giúp đôi tay bạn rãnh rang hơn để khám phá & thưởng ngoạn thoải mái.

Đầu khóa kẹp chặt các loại cổ chai thông thường (suối, C2, O độ, Coca...)